'χουν

ἔχουν , χάω
imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)
ἔχουν , χάω
imperf ind act 1st sg (attic epic doric ionic)
ἔχουν , χόω
throw
imperf ind act 3rd pl
ἔχουν , χόω
throw
imperf ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • χοῦν — χάω pres part act masc voc sg (attic epic doric ionic) χάω pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric ionic) χάω imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) χάω imperf ind act 1st sg (attic epic doric ionic) χόω throw pres part act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ψυχοῦν — ψῡχοῦν , ψυχόω give soul to pres part act masc voc sg ψῡχοῦν , ψυχόω give soul to pres part act neut nom/voc/acc sg ψῡχοῦν , ψυχόω give soul to pres inf act (epic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐμψυχοῦν — ἐμψυχόω animate pres part act masc voc sg ἐμψυχόω animate pres part act neut nom/voc/acc sg ἐμψυχόω animate pres inf act (epic doric) ἐμψῡχοῦν , ἐμψυχόω animate pres part act masc voc sg ἐμψῡχοῦν , ἐμψυχόω animate pres part act neut nom/voc/acc …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαχοῦν — διαχέω pour different ways pres part act masc voc sg (attic epic doric) διαχέω pour different ways pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) διαχόω bank up pres part act masc voc sg διαχόω bank up pres part act neut nom/voc/acc sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • κατήχουν — κατηχέω sound over imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) κατηχέω sound over imperf ind act 1st sg (attic epic doric) κατή̱χουν , κατηχέω sound over imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) κατή̱χουν , κατηχέω sound over imperf ind act… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ξυνεπήχουν — συνεπηχέω join in singing imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) συνεπηχέω join in singing imperf ind act 1st sg (attic epic doric) ξυνεπή̱χουν , συνεπηχέω join in singing imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) ξυνεπή̱χουν , συνεπηχέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • περιήχουν — περϊήχουν , περιηχέω ring all round imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) περϊήχουν , περιηχέω ring all round imperf ind act 1st sg (attic epic doric) περϊή̱χουν , περιηχέω ring all round imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνεπήχουν — συνεπηχέω join in singing imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) συνεπηχέω join in singing imperf ind act 1st sg (attic epic doric) συνεπή̱χουν , συνεπηχέω join in singing imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) συνεπή̱χουν , συνεπηχέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • συνήχουν — συνηχέω sound together imperf ind act 3rd pl (attic epic doric) συνηχέω sound together imperf ind act 1st sg (attic epic doric) συνή̱χουν , συνηχέω sound together imperf ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) συνή̱χουν , συνηχέω sound together… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀντεπήχουν — ἀ̱ντεπήχουν , ἀντεπηχέω clamour against imperf ind act 3rd pl (attic epic doric aeolic) ἀ̱ντεπήχουν , ἀντεπηχέω clamour against imperf ind act 1st sg (attic epic doric aeolic) ἀντεπηχέω clamour against imperf ind act 3rd pl (attic epic doric)… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.